Khi đem cảm xúc đi lý giải bằng hóa học, bằng sinh học thì không còn có ý nghĩa khi nói đến cảm xúc, không bàn tới chuyện đó, gần đây tình cờ tìm được một bài nói chuyện của Dan Dennett, ít nhất cũng thấy được rằng mình không phải là người đầu tiên mang thuyết tiến hóa ra lý giải cảm xúc. Bạn nào hứng thú thì xin vào đây.

Nói chung, làm khoa học là quá trình đưa ra giả thuyết dựa trên bằng chứng, gọi nó là giả thuyết mà không phải là kết luận vì cách suy luận chưa chắc đúng-mà có khi là bằng chứng chưa chắc đúng-dẫn đến kiểu gì thì cái kết luận cũng sai. Nói vậy để thấy cái quan trọng của việc sử dụng kiểu câu “Nếu…thì” trong khoa học, lẽ ra nói gì cũng phải dùng câu đấy, nhưng mà ngẫm ra cũng thấy dài dòng thật nên không dùng cũng được. Từ nay về sau, xin bạn đọc luôn hình dung chữ nếu và chữ thì trong bất cứ câu nào được viết ra từ blog này.

Advertisements