Tranh bột màu trên giấy.

Ảnh chụp tranh đã lồng trong khung kính nên hơi bóng.

Advertisements