Chuyến đi ba ngày hai đêm tại núi phú sĩ. Nhiệt độ ban đếm xuống dưới -6 độ. Phát hiện nhiều dấu vết động vật trên tuyết.

Advertisements